КОМПОЗИЦІЯ

(лат. compositio - складання, розміщення) - 1. Процес музичної творчості. 2. Закінчений музичний твір. 3. Побудова музичного твору, розташування і співвідношення його частин. 4. Наука про гармонію, поліфонію, музичну форму та інструментовку. 5. Навчальний курс, який вивчають у вищих спеціальних музичних навчальних закладах (академіях, інститутах, консерваторіях).

Смотреть больше слов в «Музичних термінах»

КОМПРИМАРІО →← КОМПОЗИТОР

Смотреть что такое КОМПОЗИЦІЯ в других словарях:

КОМПОЗИЦІЯ

КОМПОЗИ́ЦІЯ, ї, ж.1. тільки одн. Будова, структура, розташування та взаємний зв'язок складників художнього твору, картини і т. ін.Композицією літератур... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

компози́ція• композиція(лат. compositio — складання, з'єднання)- організація худож. твору як співвіднесеність і взаємодія його компонентів. К. включає ... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

(лат. — поєднання) Система побудови художніх творів, спрямована на отримання гармонійного сполучення різних частин, на досягнення цілісності і образно... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

БУДО́ВА (взаємне розташування частин у складі чого-небудь), СТРУКТУ́РА, ПОБУДО́ВА, ОРГАНІЗА́ЦІЯ (підкреслюється взаємозалежність, взаємозумовленість ко... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

I -ї, ж.У древньому праві – грошове відшкодування потерпілому за нанесені йому тілесні ушкодження. II -ї, ж.1) тільки одн. Будова, структура, розташув... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

КОМПОЗИЦІЯ – КОМПОНУВАННЯКомпозиція, -ї, ор, -єю. 1. Будова, структура, розташування та взаємозв’язок художнього твору, картини тощо: композиція роману... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

I -ї, ж. У древньому праві – грошове відшкодування потерпілому за нанесені йому тілесні ушкодження.II -ї, ж. 1》 тільки одн. Будова, структура, розташ... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

компози́ція (від лат. compositio – складання, створення) 1. Побудова художнього твору, зумовлена змістом, характером і призначенням. Визначає сприйня... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

композиція; ж. (лат., складання, створення) 1. Побудова художнього твору, зумовлена змістом, характером і призначенням. Визначає сприйняття його. 2.... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

[kompozycja]ж.kompozycja (твір)

КОМПОЗИЦІЯ

(від лат. compositio — складання, pозташування) стpуктуpа, побудова твоpу певного жанpу, художнiй план твоpу, в якому спiввiдношення частин зумовлене т... смотреть

КОМПОЗИЦІЯ

компози́ція[композиц'ійа]-йі, ор. -йеійу

КОМПОЗИЦІЯ

імен. жін. родукомпозиция

КОМПОЗИЦІЯ

【阴】1) (文艺作品的) 结构; 构图; 成分2) 作曲法; 乐曲

КОМПОЗИЦІЯ

(у різн. знач.) composition; (літературного твору тж.) contexture

КОМПОЗИЦІЯ

(твору) будова, структура; (насмикана з різних творів) компіляція, насмиканина; (музична) твір, опус.

КОМПОЗИЦІЯ

Компози́ція, -ції, -цією; -зи́ції, -цій

КОМПОЗИЦІЯ

компози́ція іменник жіночого роду

КОМПОЗИЦІЯ

{компози́ційа} -йі, ор. -йеійу.

КОМПОЗИЦІЯ

матем.; техн.; физ. композиция

КОМПОЗИЦІЯ

კომპოზიცია

КОМПОЗИЦІЯ

композиция

КОМПОЗИЦІЯ МНОЖИН

композиция множеств

КОМПОЗИЦІЯ МОРФІЗМІВ

композиция морфизмов

КОМПОЗИЦІЯ СТРІЛОК

композиция стрелок

T: 130