КВАДРАТНА НОТАЦІЯ

= римська хоральна нотація система нотного запису, яка існувала в Західній Європі на межі ХІІ – ХІІІ ст. для запису хоралу, одноголосної та багатоголосної нелітургійної музики.

Смотреть больше слов в «Музичних термінах»

КВАРТА →← КВАДРАТ

T: 81