КАНОН

(гр. kanon - лінійка, правило, зразок) - 1. Багатоголосний твір, де всі голоси виконують мелодію провідного, вступаючи за чергою; перший голос називається пропостою, інші, які імітують пропосту - риспостами. За кількістю мелодій розрізнюють прості та складні (подвійний, потрійний) К. Крім імітації в прямому русі, в К. спостерігаються обернення мелодії, її збільшення, зменшення, зворотний (ракоходний) рух та інші перетворення. Розрізняються закінчений та нескінчений К. 2. Вірменський народний щипковий інструмент, подібний до цитри. 3. В Давній Греції - монохорд, який піфагорійці використовували для демонстрації системи тонів та інтервалів. 4. Жанр візантійської церковної музики, відомий з VIII ст., і підпорядкований системі осмогласія. 5. Одна зчастин римської меси.

Смотреть больше слов в «Музичних термінах»

КАНОНІКИ →← КАНКЛЕС

Смотреть что такое КАНОН в других словарях:

КАНОН

КАНОН художественный (греч. kanon — норма, правило) — в эстетике категория, означающая систему внутренних творческих правил и норм, господствующих ... смотреть

КАНОН

        (от греч. kanon - норма, правило). 1) В Др. Греции устройство для изучения и демонстрации соотношений тонов, образуемых разл. частями колеблюще... смотреть

КАНОН

Канон (греч. kanon — норма, правило) В эстетике категория, означающая систему внутренних творческих правил и норм, господствующих в искусстве в какой... смотреть

КАНОН

(греч. kanon — норма, правило) В эстетике категория, означающая систему внутренних творческих правил и норм, господствующих в искусстве в какой-либо ис... смотреть

КАНОН

КАНОН(греч. kanon - правило). 1) установления апостолов, вселенских соборов и поместных, относящиеся к вере и церковным обрядам. 2) церковная песнь в п... смотреть

КАНОН

КАНО́Н художественный (греч. kanōn — правило), 1) система устоявшейся, нормативной художественной символики и семантики. Особое значение имел для орга... смотреть

КАНОН

кано́н• канон- термін, який уживається для означення нормативних правил, моделей, що діють у різних галузях сусп. свідомості і на певних істор. етапах ... смотреть

КАНОН

(греч. κανών), в общем значении — правило, норма, образец к.-л. деятельности или мировоззрения; в библеистике — совокупность принятых Церковью свящ. кн... смотреть

КАНОН

Канон        (греч. kanon - правило, мерило), в изобразительном искусстве совокупность твёрдо установленных правил, определяющих в художественных произ... смотреть

КАНОН

кано́н сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? кано́на, чему? кано́ну, (вижу) что? кано́н, чем? кано́ном, о чём? о кано́не; мн. что? ка... смотреть

КАНОН

(греч. kanon — норма, правило) — система правил, норм, господствующая в иск-ве в к.-л. исторический период или в к.-л. худож. направлении и закрепляюща... смотреть

КАНОН

ПРА́ВИЛО (те, чим звичайно керуються у праці, поведінці, співжитті тощо), ЗАСА́ДА, НО́РМА, ПРИ́ПИС, ПРИПИСА́ННЯ рідше, ПРО́ПИС рідше, ЗАВЕДЕ́НЦІЯ жарт.... смотреть

КАНОН

(греч. Kanon — правило, норма, мери-ло) — в широком смысле слова — свод твердо установленных положений, предписаний, правил и норм, имеющий обязательны... смотреть

КАНОН

греч. kanon – правило, норма, мерило; буквально – прямая палка, служившая для опоры, для проведения прямой линии, измерения и взвешивания) 1. Нормативн... смотреть

КАНОН

(греч. правило) - жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.л. праздника или святого. Входит в состав... смотреть

КАНОН

КАНОН (греч. правило) - жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.л. праздника или святого. Входит в с... смотреть

КАНОН

I. КАНОН I а, м. canon m., ит. cannone > нем. Kannone, гол. kanon. Пушка. После 20 гг. 18 в. выпадает из употр. Бирж. 118. Порох в канон вложенный. ... смотреть

КАНОН

-а, м. 1.Правило, положение какого-л. направления, учения, а также то, что является традиционной, обязательной нормой.Уже в ранних работах Брюллова мо... смотреть

КАНОН

   Панихидный столик в церкви, на который ставится гроб с покойником.   (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)    * * *(... смотреть

КАНОН

(гр., буке. - прямой шест; англ. canon) — 1) в юриспруденции Др. Греции краткое положение, тезис, извлеченный из действующего права и представляющий с... смотреть

КАНОН

По-гречески канон значит правило, образец. В жизни нам довольно часто встречается это слово. Мы говорим: «По строгим канонам...». Или употребляем пон... смотреть

КАНОН

(от греч. сатюп —«норма», «правило») — система правил и норм в искусстве, этике, философии, являющаяся господствующей в какой-либо период времени или в... смотреть

КАНОН

Канон (от греч. kanon норма, правило), свод положений, имеющих догматический характер: 1) библейский канон - совокупность книг Библии, признаваемых ... смотреть

КАНОН

(от греческого kanon - норма, правило), свод положений, имеющих обязательный характер: 1) библейский канон - совокупность книг Библии, признаваемых це... смотреть

КАНОН

КАНОН (грецьк. κανών - палиця, переносно - правило, норма, зразок) - в широкому розумінні - правило або система правил будь-якого виду людської діяльн... смотреть

КАНОН

(греч. kanon - правило) - 1) Принятое христ. церковью, в отличие от гражд. закона, постановление, касающееся внутр. распорядка, морали (особенно служит... смотреть

КАНОН

-у, ч. 1) церк. Правило чи догмат із питань віри або виконання релігійних обрядів і т. ін., установлені найвищою церковною владою як закон. 2) перен.,... смотреть

КАНОН

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ - главная часть литургии, во время которой совершается преосуществление св. даров. Евхаристический канон начинается возглас... смотреть

КАНОН

        изначально назв. измерительного инструмента, определяющего прямое направление (правило, отвес, линейка), однако слово стало рано употребляться ... смотреть

КАНОН

Норма, правило. Перевод с греческого. Канон установлен Церковью как условие выражения истины. Слово многозначное – 1. Каталог принятых Церковью книг Св... смотреть

КАНОН

КАНОН канона, м. (греч. kanon). 1. Правило или установление церкви в той или иной области (богослужения, обрядов, иерархических отношений и т. п.), утв... смотреть

КАНОН

от греч. kanon норма, правило), свод положений, имеющих догматический характер: 1) библейский канон - совокупность книг Библии, признаваемых церковью ... смотреть

КАНОН

(гр.)   1) К. писателей и поэтов - список лучших представителей каждого жанра, отобранных учеными александрийской филологии: 10 ораторов, 9 лирич. поэт... смотреть

КАНОН

КАНОНодно из самых популярных божеств японского буддизма. Она милосердная застУПНИЦа к которой каждый мог обратиться за помощью вне зависимости от свое... смотреть

КАНОН

КАНОН м. церк. установление апостолов, вселенских и поместных соборов, о вере и церковных обрядах. Кормчая книга содержит в себе каноны.. Церковная пес... смотреть

КАНОН

канон церковная песнь, в похвалу святого или праздника церкви, читаемая на заутренях и вечернях (Даль) См. молитва... Словарь русских синонимов и сх... смотреть

КАНОН

канон кано́н"церковное установление, церк. гимн", наряду с кану́н "молебен перед вечерней службой" (откуда накану́не), др.- русск., сербск.-цслав. кано... смотреть

КАНОН

-у, ч. 1》 церк. Правило чи догмат із питань віри або виконання релігійних обрядів і т. ін., установлені найвищою церковною владою як закон.2》 перен.... смотреть

КАНОН

Iу християнстві: 1. правило віри та релігійної практики; 2. центр. частина богослужіння, звана також Євхаристійною Молитвою; 3. правні приписи кодексу ... смотреть

КАНОН

- правило (греч.); в церковном употреблении это слово имеет двоякое значение. Во-первых, это правило, которое Церковь постановляет в отношении веры для... смотреть

КАНОН

"церковное установление, церк. гимн", наряду с канун "молебен перед вечерней службой" (откуда накануне), др.- русск., сербск.-цслав. канонъ "церк. прав... смотреть

КАНОН

канон "гр. kanonправило,предписание]- 1) правило, положение какого-л, направления, учения; то, что твердо установлено, стало традиционным и общеприняты... смотреть

КАНОН

"...Канон (греч. - норма, правило) - совокупность твердо установленных правил, предопределяющих нормы композиции и колорита, систему пропорций либо ико... смотреть

КАНОН

Старославянское – канонъ.В древнерусском языке слово начинает употребляться с конца X в. Оно проникло в русский язык из греческого после принятия на Ру... смотреть

КАНОН

канон; ч. (гр., палиця, переносно - правило, норма) 1. Твердо встановлене правило, норма. 2. Художній твір, що служить нормативним зразком, панівна ... смотреть

КАНОН

кано́н (грец. κανών – палиця, переносно – правило, норма) 1. Твердо встановлене правило, норма. 2. Художній твір, що служить нормативним зразком, па... смотреть

КАНОН

(греч. kanon – правило, предписание) – 1. правило, положение какого-либо учения, направления; то, что твёрдо установлено, стало традиционным и общеприн... смотреть

КАНОН

(от греч. kanon норма, правило) свод положений, имеющих догматич. характер. В христианстве 1) законы, правила, к-рые исходят якобы от самого Иисуса Хри... смотреть

КАНОН

1) (греч. - прямой шест, отвес, линейка) - постановление Церкви, как относящееся к вероучению, так и касающееся устройства Церкви, ее учреждений, дисц... смотреть

КАНОН

(от греч. kanon — правило, предписание) 1) правило, положение какого-либо направления, учения; свод правил, действующих в определенной области; (в пер... смотреть

КАНОН

1) Орфографическая запись слова: канон2) Ударение в слове: кан`он3) Деление слова на слоги (перенос слова): канон4) Фонетическая транскрипция слова кан... смотреть

КАНОН

КАНОН — см. Твердые формы.Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В... смотреть

КАНОН

КАНОН (от греч. kanon - норма - правило), свод положений, имеющих догматический характер: 1) библейский канон - совокупность книг Библии, признаваемых ... смотреть

КАНОН

КАНОН (от греч . kanon - норма, правило), свод положений, имеющих догматический характер: 1) библейский канон - совокупность книг Библии, признаваемых церковью "боговдохновенными", применяемых в богослужении в качестве "Священного писания". Канон православной, католической, протестантской церквей несколько различаются составом произведений; 2) церковный канон - правила в области догматики, культа, организации церкви, возведенные христианской церковью в закон; 3) (перен.) все, что твердо установлено, стало общепринятым.<br><br><br>... смотреть

КАНОН

от греч. kanon норма, правило), свод положений, имеющих догматический характер: 1) библейский канон - совокупность книг Библии, признаваемых церковью ... смотреть

КАНОН

(от греч. kanon — правило, предписание) — 1) основное правило, положение какого-либо направления, учения; то, что твердо установлено, стало традиционны... смотреть

КАНОН

1) рел. 教规 jiàoguī2) (правило) 规范 guīfàn, 典范 diǎnfànязыковые каноны - 語言规范моральные каноны - 道德准则Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, ... смотреть

КАНОН

(греч. κανών) правило: 1). правило, которое церковь постановило в отношении веры и нравственности или церковного благочиния для обязательного вы... смотреть

КАНОН

канон м. 1) а) Непреложное правило, положение какого-л. направления, учения и т.п. б) То, что твердо установлено, принято за образец. в) То, что являет... смотреть

КАНОН

(гр. – прямая палка, шнур) – правило веры, разновидность христианского гимна в честь какой-либо религиозной истины. Канон делится на отдельные песнопен... смотреть

КАНОН

Канон.Старославянское — канонъ.В древнерусском языке слово начинает употребляться с конца x в. Оно проникло в русский язык из греческого после принятия... смотреть

КАНОН

Канон (греч.) - правило, норма, закон. Под каноном принято понимать твердо зафиксированный церковью комплект религиозных книг, составляющих священное п... смотреть

КАНОН

м. в разн. знач.canon mрелигиозные каноны — canons religieuxСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, устан... смотреть

КАНОН

1) (установления, правила) канон (-ну), (встановлене) правило, правила (-вил). [Церковний канон. Канон письменської мови (Крим.). Літературний канон (Є... смотреть

КАНОН

(от греч. χανών - прямая палка для измерений) - устоявшиеся нормы, правила, традиции. 1) К. в иск-ве - правила, определяющие нормы образа, композицию и... смотреть

КАНОН

правило, традиция, то, что приняло форму закона, стало общепринятым.Словарь бизнес-терминов.Академик.ру.2001.Синонимы: закон, извод, инструмент, норма... смотреть

КАНОН

I у християнстві: 1. правило віри та релігійної практики; 2. центр. частина богослужіння, звана також Євхаристійною Молитвою; 3. правні приписи кодекс... смотреть

КАНОН

(от греч. /canon - норма, правило) - англ. canon; нем. Kanon. 1. Правило, норма, образец. 2. Правила в области религиозной догматики, культа, возведенн... смотреть

КАНОН

1. Любой рабочий принцип или формула. Однако не каждая формула или эвристика могут быть названы каноном; этот термин предназначен для важных, фундамент... смотреть

КАНОН

корень - КАНОН; нулевое окончание;Основа слова: КАНОНВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - КАНОН; ⏰Слово Канон содержит с... смотреть

КАНОН

Заимств. из ст.-сл. яз., где канонъ &LT; греч. kanōn «канон, правило» &LT; «линейка, палка для измерения длины», суф. производного от kanna «тростник, ... смотреть

КАНОН

(2 м); мн. кано/ны, Р. кано/нов (правило; песнопение)Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление... смотреть

КАНОН

KAHOH, -а, м. 1. Правило, непреложное положение какого-нибудь направления, учения (книжное). Эстетические каноны классицизма. 2. Церковное установление... смотреть

КАНОН

канон, кан′он, -а, м.1. Правило, непреложное положение какого-н. направления, учения (книжн.). Эстетические ~ы классицизма.2. Церковное установление, п... смотреть

КАНОН

(грец. < семітської — міра довжини) Сукупність обов'язкових до виконання художніх засобів і прийомів. Широко застосовувалась в архітектурі й монумента... смотреть

КАНОН

греч. - норма, правило) - свод положений, имеющих догматический характер: 1) христианское богослужебное песнопение; 2) установленное и узаконенное церк... смотреть

КАНОН

канун (перс. ганун), струнный щипковый музыкальный инструмент трапециевидной формы, при игре кладётся на колени. Распространён на Ближнем и Среднем Вос... смотреть

КАНОН

кано́н, кано́ны, кано́на, кано́нов, кано́ну, кано́нам, кано́н, кано́ны, кано́ном, кано́нами, кано́не, кано́нах (Источник: «Полная акцентуир... смотреть

КАНОН

1) Церковное установление, правило, догмат в области вероучения или религиозных обрядов. 2) Совокупность правил, положений какого-либо направления в ли... смотреть

КАНОН

правило, положение какого-либо направления, учения; то, что твердо установлено, стало традиционным и общепринятым.Синонимы: закон, извод, инструмент, ... смотреть

КАНОН

1. Піснеспів, що являє собою сукупність дев'яти або менше пісень, що складаються з ірмосів, тропарів, та віршів-приспівів, змістом якого є пояснення та... смотреть

КАНОН

Панихидный столик в церкви, на который ставится гроб с покойником.Ист.: Плужников, 1995Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения... смотреть

КАНОН

Глубокая, узкая речная долина с высокими и очень крутыми склонами. Крупнейший каньон в Северной Америке – Большой Каньон в шт. Колорадо. Он также являе... смотреть

КАНОН

КАНОН, форма многоголосной музыки, основанная на строгой имитации - проведении во всех голосах той же мелодии, в каждом последующем голосе вступающей до того, как она закончилась в предыдущем. Обычно применяется как элемент других форм (фуга).<br><br><br>... смотреть

КАНОН

КАНОН, жанровая форма литургической поэзии, вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой называется ирмосом, остальные (4-6) - тропарями. Пришел на смену кондаку в 8 в. ("Великий канон" Андрея Китского).<br><br><br>... смотреть

КАНОН

м. в разн. знач. canon m религиозные каноны — canons religieux

КАНОН

- (от греч. /canon - норма , правило ) - англ. canon; нем. Kanon. 1. Правило, норма, образец . 2. Правила в области религиозной догматики, культа ... смотреть

КАНОН

КАНОН - форма многоголосной музыки, основанная на строгой имитации - проведении во всех голосах той же мелодии, в каждом последующем голосе вступающей ... смотреть

КАНОН

    КАНОН — см. Твердые формы.Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

КАНОН - жанровая форма литургической поэзии, вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой называется ирмосом, о... смотреть

КАНОН

м(правило) kuralСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

КАНОН , форма многоголосной музыки, основанная на строгой имитации - проведении во всех голосах той же мелодии, в каждом последующем голосе вступающей до того, как она закончилась в предыдущем. Обычно применяется как элемент других форм (фуга).... смотреть

КАНОН

КАНОН , жанровая форма литургической поэзии, вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой называется ирмосом, остальные (4-6) - тропарями. Пришел на смену кондаку в 8 в. ("Великий канон" Андрея Китского).... смотреть

КАНОН

КАНОН, форма многоголосной музыки, основанная на строгой имитации - проведении во всех голосах той же мелодии, в каждом последующем голосе вступающей д... смотреть

КАНОН

КАНОН, жанровая форма литургической поэзии, вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой называется ирмосом, ос... смотреть

КАНОН

(от гр. Капоп, образец, правило): идеальный образец, которого следует придерживаться. У Канта — комплекс априорных принципов, управляющих познанием и с... смотреть

КАНОН

(от гр.-образец, правило): идеальный образец, которого следует придерживаться. У Канта – комплекс априорных принципов, управляющих познанием и составля... смотреть

КАНОН

Rzeczownik канон m kanon m

КАНОН

М 1. qanun, qayda; 2. incəsən. üsul; 3. kanon (kilsə tərəfindən müqəddəs sayılan kitablar); 4. kanon (dini bayramlarda oxunan mahnı); 5. mus. kanon (mu... смотреть

КАНОН

Канон - песнопение в честь святого или какого-либо церковного праздника, состоящее из 9 ирмосов и нескольких тропарей. Ирмосы (постоянный текст) поет х... смотреть

КАНОН

Кано́н. Заимств. из ст.-сл. яз., где канонъ < греч. kanōn «канон, правило» < «линейка, палка для измерения длины», суф. производного от kanna «тростник... смотреть

КАНОН

[kanon]ч.kanon юр., муз.

КАНОН

церк.kánonСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

(учение о пропорциях) Kanon арх.; скульп.

КАНОН

мcânon(e) mСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

КАНОН в изобразительном искусстве - система стилистических и иконографических норм, господствующая в искусстве какого-либо периода или направления; произведение, служащее нормативным образцом.<br><br><br>... смотреть

КАНОН

Канон см. Священное Писание.Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

кано́нСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

КАНОН в изобразительном искусстве - система стилистических и иконографических норм - господствующая в искусстве какого-либо периода или направления; пр... смотреть

КАНОН

кан'он, -аСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

кано́н[канон]-ну, м. (на) -н'і, мн. -ние, -н'іў

КАНОН

- в изобразительном искусстве - система стилистических ииконографических норм - господствующая в искусстве какого-либо периода илинаправления; произвед... смотреть

КАНОН

кано́н м. полигр.canonСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

м. книжн., церк., муз.canón m

КАНОН

м. канон (1. эреже, негизги принцип, үлгү; 2. бир доор үчүн үлгү деп эсептелген художниктик ыктар же эстетикалык эрежелердин жыйынтыгы; 3. үндөрдүн ай... смотреть

КАНОН

kanonСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

canonСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

כומרקנוןСинонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

КАНОН (канун), струнный щипковый музыкальный инструмент; тип трапециевидной цитры. Распространен в странах Ближнего и Среднего Востока, Армении.

КАНОН

м. церк., муз. canone Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установле... смотреть

КАНОН

Ударение в слове: кан`онУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: кан`он

КАНОН

КАНОН (канун) - струнный щипковый музыкальный инструмент; тип трапециевидной цитры. Распространен в странах Ближнего и Среднего Востока, Армении.

КАНОН

правила для руководства в церковной жизни христиан, установленные Апостолами, Отцами Церкви и Вселенскими Соборами на основании Евангельского учения.

КАНОН

астр., матем. кано́н, -ну - пасхальный канон Синонимы: закон, извод, инструмент, норма, параклис, песнопения, положение, правило, установление

КАНОН

церковное установление, правило (в более широком смысле правило, образец). Канонический официально установленный, утвержденный, принятый за образец.

КАНОН

(< греч. kanon - прямая палка; правило, предписание) - шрифт, кегль которого равен 40 пунктам. Сегодня практически не применяется.

КАНОН

сущ. муж. родаканон -у

КАНОН

канон [церковная песнь, в похвалу святого или праздника церкви, читаемая на заутренях и вечернях (Даль)] см. молитва

КАНОН

м.(фундаментальный принцип) canon

КАНОН

канонцерковная песнь, в похвалу святого или праздника церкви, читаемая на заутренях и вечернях (Даль)См. молитва...

КАНОН

кано'н, кано'ны, кано'на, кано'нов, кано'ну, кано'нам, кано'н, кано'ны, кано'ном, кано'нами, кано'не, кано'нах

КАНОН

глубокая речная долина с очень крутыми склонами и относительно узким дном, обычно занятым руслом реки.

КАНОН

канон молитва, песнопения, положение, инструмент, установление, норма, правило, закон

КАНОН

(греч. правило) свод правил, действующих в определенной области. Эпикур назвал логику каноникой.

КАНОН

Начальная форма - Канон, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

КАНОН

Закон (церковний)

КАНОН

1) свод положений, норм канонического права; 2) в Византии поземельный налог.

КАНОН

(у різн. знач.) canon

КАНОН

правило, традиция, то, что приняло форму закона, стало общепринятым.

КАНОН

канун. қағида, ереже;- каноны классицизма классицизм ережелері

КАНОН

канон м. (в разн. знач.)canon

КАНОН

РЕЛ. догмат, правило; П. невідхильний закон ; Ц. пісня.

КАНОН

Коан Нок Нона Ока Акно Анк Анон Кон Каон Канон Кан Аон

КАНОН

канонм. —1) канун;2) кутья поминальная

КАНОН

Кано́нkanuni (-)

КАНОН

canon церк.

КАНОН

{кано́н} -ну, м. (на) -ні, мн. -ние, -ніў.

КАНОН

в разн. знач. канон, муж.

КАНОН

Церковний піснеспів

КАНОН

Канон- regula; canon;

КАНОН

Жаяг, дүрэм, шалгуур

КАНОН

кано́н іменник чоловічого роду

КАНОН

канон = м. canon.

КАНОН

канон кан`он, -а

КАНОН

lat. canonканон

КАНОН

церк.; муз.; перен. канон

КАНОН

канонм ὁ κανόνας, ὁ κανών.

КАНОН

-у m kanon, norma; zasada

КАНОН

Церковное установление

КАНОН

астр.; матем. канон

КАНОН

канон қонун, қоида

КАНОН

канон, үлгі, ереже

КАНОН

див. Каноник

КАНОН

{N} կանոն

КАНОН

м канун

КАНОН

• kánon

КАНОН

гармата

КАНОН

қағида

КАНОН

канон

КАНОН

Канон

КАНОН

Канон

T: 65