КОНЦЕРТМІТИНГ

форма масової агітаційно - пропагандистської та музично - просвітницької роботи, поширена в перші пожовтневі часи.

Смотреть больше слов в «Музичних термінах»

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР →← КОНЦЕРТИНО

T: 72